L'Agenda 21 de la cultura és el primer document amb vocació mundial que aposta per establir les bases d’un compromís de les ciutats i els governs locals per al desenvolupament cultural.

 

L’Agenda 21 de la cultura fou aprovada per ciutats i governs locals d’arreu del món compromesos amb els drets humans, la diversitat cultural, la sostenibilitat, la democràcia participativa i la generació de condicions per a la pau.

 

La seva aprovació es va realitzar el 8 de maig 2004 a Barcelona, pel IV Fòrum d’Autoritats Locals per a la Inclusió Social de Porto Alegre, en el marc del primer Fòrum Universal de les Cultures.

 
L’organització mundial Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) va adoptar l’Agenda 21 de la cultura com a document de referència dels seus programes en cultura i va assumir un paper de coordinació del procés posterior a la seva aprovació. La Comissió de cultura de CGLU és el punt de trobada de ciutats, governs locals i xarxes que situen la cultura al centre dels seus processos de desenvolupament.

 

Un creixent nombre de ciutats i governs locals d’arreu del món ha aprovat l’Agenda 21 de la cultura en les seves instàncies de govern. El procés ha suscitat l’interès de les organitzacions internacionals, els governs nacionals i la societat civil.