Agenda 21 van Cultuur is het eerste document dat op internationale schaal de uitdaging aangaat om de grondslag te leggen voor een actieve rol van de steden en lokale overheden bij de bevordering van de culturele ontwikkeling.

Agenda 21 van Cultuur werd goedgekeurd door steden en lokale overheden wereldwijd die zich inzetten op het gebied van de mensenrechten, culturele diversiteit, duurzame ontwikkeling, democratie gericht op inspraak en de creatie van de juiste omstandigheden voor vrede

De goedkeuring vond op 8 mei 2004 plaats in Barcelona tijdens het IVde Forum van de Lokale Autoriteiten voor de Sociale Integratie van Porto Alegre en dat in het kader van het eerste Universeel Forum van Culturen

 
Verenigde Steden en Lokale Overheden (UCLG) heeft Agenda 21 van Cultuur aangenomen als referentiedocument voor haar culturele programma's en coördineert de evolutie na die goedkeuring. De Culturele Commissie van de UCLG vormt een gelegenheid voor ontmoeting tussen steden, lokale overheden en netwerken die cultuur een centrale plaats geven in hun ontwikkelingsprocessen.
Een groeiend aantal steden en lokale overheden wereldwijd past Agenda 21 toe. De evolutie heeft de interesse van de internationale organisaties, nationale overheden en burgermaatschappij gewekt.
logo transparent   logocarrequadri

icone-A21C-BD-ENG