Agenda 21 dla Kultury stanowi pierwszy dokument o zasięgu międzynarodowym zalecający opracowanie podstaw przedsięwzięcia miast oraz samorządów lokalnych, którego celem jest rozwój kulturalny.

Agenda 21 dla Kultury została przyjęta przez miasta oraz samorządy lokalne na całym świecie w celu ochrony praw człowieka i różnorodności kulturowej, promocji zrównoważonego rozwoju oraz demokracji bezpośredniej, jak również w celu stworzenia warunków sprzyjających pokojowi.

Została ona przyjęta na IV Forum Władz Lokalnych poświęconemu Włączeniu Społecznym Porto Alegre, które odbyło się w Barcelonie 8 maja 2004 w ramach Forum Kultur.

 
Stowarzyszenie Zjednoczone Miasta oraz Samorządy Lokalne (UCLG) przyjęło Agendę 21 dla Kultury jako dokument referencyjny w procesie formułowania programów kulturalnych oraz po jej zatwierdzeniu podjęło się roli koordynatora procesu. UCLG pełni funkcję Grupy Roboczej ds. kultury oraz występuje w roli łącznika pomiędzy miastami i samorządami lokalnymi przypisując kulturze kluczową pozycję w procesach rozwojowych.
Coraz więcej miast oraz samorządów lokalnych na całym świecie stosuje się do zaleceń Agendy 21 dla Kultury. Wzbudziła ona zainteresowanie organizacji międzynarodowych, rządów państwowych oraz społeczeństwa.


Dokumenty Agendy 21 dla Kultury zostały przetłumaczone na język polski przy wsparciu Miasta Bydgoszczy
logo polski
icone-A21C-BD-ENG