Agenda 21 za kulturu je prvi dokument sa globalnom misijom koji zagovara uspostavljanja osnove za odgovornost gradova i lokalnih samouprava za kulturni razvoj.

Agenda 21 za kulturu usaglašena je sa gradovima i lokalnim samoupravama iz celog sveta da bi brižljivo sačuvala njihovu posvećenost ljudskim pravima, kulturnoj raznolikosti, održivosti, učešću u demokratiji i stvaranju uslova za mir.

Odobrena je Četvrtim forumom lokalnih vlasti za društveno uključenje Porto Alegra, održanim u Barseloni, 8. maja 2004. u sklopu prvog Zajedničkog kulturnog foruma.

 
Ujedinjeni gradovi i lokalne samouprave (UCLG) usvojili su Agendu 21 za kulturu kao referentni dokument za svoje kulturne programe i preuzeli su ulogu koordinacije procesa nakon njenog odobrenja. Radna grupa UCLG, konstituisana u Pekingu 9. juna 2005, jeste tačka susreta za gradove, lokalne samouprave i mreže koje stavljaju kulturu u središte razvojnih procesa.
Sve veći broj gradova i lokalnih samouprava širom sveta se u svojim lokalnim većima zauzima za Agenda 21 za kulturu. Ovaj proces je izazvao interesovanje međunarodnih organizacija, nacionalnih vlada i civilnog društva.

 academica group logo new serbi


icone-A21C-BD-ENG