Agenda 21 för kultur är det första dokumentet i världen som syftar till att etablera grunden för städers och lokal nivås åtaganden när det gäller kulturell utveckling.

Agenda 21 för kultur antogs av städer och lokal nivå över hela världen som ett sätt att sammanställa deras engagemang i frågor som mänskliga rättigheter, kulturell mångfald, hållbarhet, deltagardemokrati och för att skapa förutsättningar för fred.

Dokumentet godkändes vid det fjärde ”Forum for Local Authorities for Social Inclusion of Porto Alegre”, vilket hölls i Barcelona den 8:e maj 2004, som en del av det första ”Universal Forum of Cultures”.

 
United Cities and Local Governements (UCLG) antog Agenda 21 för kultur som ett referensdokument för sina kulturprogram och tog på sig rollen som koordinator för processen efter godkännandet. UCLG:s Kulturkommitté, bildat i Peking den 9:e juni 2005, är en mötesplats för städer, lokal nivå och nätverk som placerar kulturen i centrum för sina utvecklingsprocesser.
A growing number of cities and local governments the world over have adhered to the Agenda 21 for culture in their local councils. The process has raised the interest of international organisations, national governments and civil society.

 logotraducciosuec
icone-A21C-BD-ENG