Kültür için Gündem 21, kentler ve yerel yönetimlerin kültürel gelişime yönelik taahhütleri için zemin hazırlanmasını savunan ilk dünya çapındaki misyon belgesidir.

Kültür için Gündem 21, dünyanın her köşesinden kentler ve yerel yönetimler tarafından insan hakları, kültürel çeşitlilik, sürdürülebilirlik, katılımcı demokrasi ve barış için gerekli koşulların yaratılmasına ilişkin taahhütlerini idame ettirmek üzere kabul edilmiştir.

Bu belge, ilk Evrensel Kültürler Forumu kapsamında 8 Mayıs 2004 tarihinde Barselona’da gerçekleştirilen 4. Toplumsal Kucaklama için Yerel Yönetimler Porto Alegre Forumu tarafından onaylanmıştır.

 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (United Cities and Local Governments – UCLG) Kültür için Gündem 21’i kültürle ilgili programları için temel başvuru belgesi olarak benimsemiş ve onaylanması sonrasında söz konusu sürecin koordinatörlüğü rolünü üstlenmiştir. UCLG Kültür Komitesi, kültürü gelişme süreçlerinin kalbine yerleştiren kentlerin, yerel yönetimlerin ve işbirliği ağlarının buluşma noktasıdır.
Dünya çapında sayıları giderek artan kentler ve yerel yönetimler yerel meclislerinde Kültür için Gündem 21’i uygulamaktadırlar. Söz konusu süreç uluslararası teşkilatlar, ulusal hükümetler ve sivil toplumun ilgisini çekmiştir. "Kültür için Gündem 21” belgesinin Türkçe çevirisi, Aralık 2006’da Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından hazırlanmıştır
logo uclg meva turke home
icone-A21C-BD-ENG